ASP.NET ile Web Tasarımı

, Microsoft tarafından geliştirilmiş bir web uygulama geliştirme teknolojisidir. Dinamik web sayfaları, web uygulamaları ve XML tabanlı web hizmetleri yaratılmasına olanak sağlar. Yine Microsoft tarafından geliştirilen .NET çatısı'nın (framework) parçası, ve ASP teknolojisinin devamını teşkil eder.

Her ne kadar isim benzerliği olsa da ASP.NET, ASP'ye oranla çok ciddi bir değişim geçirmiştir. ASP.NET kodu ortak dil çalışma zamanı (ingilizce - common language runtime) altyapısına dayalı çalışır, diğer bir deyişle, yazılımcılar .NET çatısı tarafından desteklenen tüm dilleri ASP.NET uygulamaları geliştirmek için kullanabilirler. Yani, Java teknolojisinde olduğu gibi, yazılımcı tarafından yazılan kod, çalıştırılmadan önce sanal bir yazılım katmanı tarafından ortak bir dile çevirilmektedir.

.NET teknolojisi internet uygulamaları, web servisleri ve mobil uygulamalar için kolay, güvenli ve genişleyebilir bir yapı sağlamaktadır. ASP .NET ile sunucu tarafında çalışacak uygulama çok hızlı bir biçimde geliştirilirken aynı zamanda istemci tarafındaki kontroller de bağımsız olarak hazırlanabilir. ASP.NET'in bu özelliği bize web tabanlı uygulamalarda programlama ve tasarımın ayrı ayrı geliştirilebilmesine imkan tanır.